Mens en dier

De mens

De natuurgeneeskunde gaat uit van de mens als één geheel. Symptomen worden niet los behandeld, maar in verband met elkaar bekeken. Door middel van vragen en metingen met de lecherantenne zoek ik naar een samenhang tussen alle symptomen. Vervolgens stel ik een therapeutisch plan op. In dit plan wordt het natuurlijke genezende vermogen, dat iedereen bezit, gestimuleerd. Zo wordt de genezing van het geheel in gang gezet.

Natuurlijke geneeskracht
Elk mens heeft een natuurlijke geneeskracht. Dat dit zo is, bewijst het feit dat we zonder hulp kunnen genezen van kleine verwondingen. Ook herstellen we zelfstandig van griep en verkoudheid. Toch is dit zogenaamde 'zelfgenezend' vermogen niet altijd sterk genoeg. Het kan bijvoorbeeld worden gehinderd door een verkeerde voeding of een ongezonde leefwijze. Maar ook negatieve gedachten kunnen het zelfgenezend vermogen tegenwerken. Wilt u beter worden, dan is het uiteraard belangrijk ziekmakende factoren op te sporen en bij te stellen. Op die manier wordt het zelfgenezend vermogen gestimuleerd en krijgt het weer ruimte om te werken. In de natuurgeneeskunde wordt ziekte dus bestreden door het bevorderen van de gezondheid.

Adviezen
De adviezen die gegeven worden kunnen curatief, palliatief of preventief zijn, en zijn altijd gebaseerd op de holistische filosofie van de natuurgeneeskunde. De basiskennis wordt daarbij gevormd door kennis van de anatomie, fysiologie, pathologie en de geldende grondgedachten van de natuurgeneeswijze.

In de praktijk wordt steeds gestreefd naar een samenwerking tussen de niet-alternatieve, reguliere geneeswijze en de complementaire geneeswijze. Elk van deze geneeswijzen heeft zijn eigen sterke kant en beide zijn belangrijk voor uw gezondheid.

Wat doe ik voor dieren?

Een natuurgeneeskundig therapeut richt zich ook op de zorgverlening aan dieren, ter bevordering, instandhouding en/of optimalisering van hun welzijn en gezondheid. Dit gebeurt op fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal niveau vanuit een holistisch perspectief. Ik behandel zowel grote en kleine gezelschapsdieren als landbouw-huisdieren.

Iyuptala zoekt daarbij de samenwerking met dierenartsen, gedragstherapeuten, eigenaren, verzorgers en trainers. Ik breng het dier in kaart met metingen van de lecherantenne, om zo een volledig beeld van het dier en de klachten te krijgen. Aan de hand van deze metingen en observering wordt een zo goed mogelijke oplossing aangedragen.

Uitgangspunten
Een belangrijk uitgangspunt van de natuurgeneeskunde luidt: bekijk het probleem vanuit het geheel en niet als los onderdeel. Elke klacht en elk probleem kan geplaatst worden binnen de context van invloeden als gebruikswijze, huisvesting, voeding, opfok, sociale contacten en mate van invloed van eigenaar, trainer en/of verzorger. Vanuit deze totaalvisie kan ik zowel preventief als curatief een advies geven dat verder gaat dan alleen symptoombestrijding. Een volgend uitgangspunt is dan ook: los het probleem op vanuit de oorzaak. Onze doelstelling daarbij is de gezondheid van dieren te optimaliseren, door op een natuurlijke manier ziekte te voorkomen, de genezing te ondersteunen en het welzijn te verhogen.

Welke therapieën pas ik toe?
Binnen de praktijk pas ik de volgende natuurlijke, aanvullende en alternatieve therapieën toe:
Voedingssupplementen en/of -adviezen (orthomoleculaire voeding)

• Reinigings- en/of drainagekuren
• Bloesemtherapie
• Fytotherapie (kruidengeneeskunde)
• Homeopathie
• Acupunctuur
• 7 Connecties
• Reiki / Magnetiseren
• Wu Xing / vijf elementen
• Manipulatie bij rugproblemen

Consulten zijn er voor (groepen) grote en kleine (landbouw)huisdieren en vinden plaats op een voor het dier bekende plek zoals thuis of op stal, wanneer het u uitkomt!

Het consult bestaat uit het invullen van een vragenlijst, een anamnese, een onderzoek, een advies en een daaraan gekoppelde behandeling.

De duur van het eerste consult ligt daarbij meestal tussen de 60 en 90 minuten, die van de totale behandeling is afhankelijk van het probleem en hoe lang dit al bestaat.

Tot het consult behoren ook de telefonische nazorg en de evaluatie, welke bij de prijs zijn inbegrepen. De prijs is wel exclusief de eventueel benodigde (genees)middelen. Tevens zijn op alle consulten de algemene voorwaarden van toepassing.